קטע:רש"י על משלי כח כד

"גוזל אביו" - הקב"ה

"ואמו" - כנסת ישראל המחטיא את הרבי' שגוזל הקב"ה מפריד ממנו בניו וגוזל מהם טובה

"משחית" - ירבעם