רש"י על משלי כח כב

"נבהל להון" - ממהר להרבות הון, וגוזל תרומותיו ומעשרותיו.

"כי חסר יבואנו" - חסרון יבא לו, שהמארה משתלחת במעשה ידיו.