קטע:רש"י על משלי כח יד

"מפחד תמיד" - דואג מעונש ובכך מתרחק מעבירה