קטע:רש"י על משלי כח יג

"ומודה ועוזב" - מודה פשעיו ועוזבם משוב בם עוד