קטע:רש"י על משלי כח יב

"יחופש אדם" - יתחפש בכל מיני עלילות