קטע:רש"י על משלי כח יא

"איש עשיר ודל מבין" - כנגד רב ותלמיד הוא מדבר שהתלמיד חוקר ועל ידו הרב מתחכם