פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על משלי כח טו

"ארי נוהם" - הוא להם

"ודוב שוקק" - נהימה לארי ושקיקה לדוב שניהם לשון צעקה