קטע:רש"י על משלי כח ז

"ורועה זוללים" - מחבר לו זוללים והוא ל' רעים