קטע:רש"י על משלי כח ו

"טוב רש" - אף עני שבתורה

"והולך בתומו" - במעשים טובים