קטע:רש"י על משלי כח ב

"בפשע ארץ רבים שריה" - שזהו פורענות לארץ בהיות קציניה רבים הרודפי' רק אחר בצעם

"ובאדם מבין" - ובשביל אדם מבין יתארך הפורענות מלבוא