קטע:רש"י על משלי כח א

"נסו ואין רודף רשע" - נסו הרשעים כשיבא אידם ויפלו בדבר קל מאין רודף

"וצדיק" - אמיץ לבו בהקב"ה ככפיר אשר יבטח בגבורתו