פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על משלי כז כב

"הריפות" - חטים הנידוכים במכתש

"מכתש" - אסיתא מורטיו"ר בלע"ז

"בעלי" - הוא בוכנא פולין מורטר"ו בלע"ז על שם שמעלין אותו ומכין בו תמיד נקרא עלי