פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על משלי כז יז

"יחד פני רעהו" - יחד ת"ח מחדדין זה לזה בהלכה