קטע:רש"י על משלי כז יג

"כי ערב זר" - אדם שנעשה ערב גורם שאמר הדיין למלוה קח בגדו