קטע:רש"י על משלי כז ט

"שמן וקטרת" - ריח שמן אפרסמון וריח קטרת משמחין לב

"ומתק רעהו מעצת נפש" - מי שחברו מקרבו וממתק לו בדבריו הוא טוב ממ' שנפשו יועצתו ד"א ומתק רעהו המכשיר מעשיו שהן מתוקין להקב"ה טוב לו ממה שהוא ממלא תאות לבו