קטע:רש"י על משלי כז ו

"ונעתרות" - ל' גודל כמו העתרתה עלי (יחזקאל לה)