פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על משלי כז ג

"ונטל" - משא

"וכעס אויל" - שהאויל מכעיס להקב"ה גורם להביא כעס לעולם