קטע:רש"י על משלי כז א

"אל תתהלל" - אל תתפאר עכשיו בדבר שעתיד להיות ליום מחר

"כי לא תדע מה ילד יום" - שמא היום יולד שום רעה שיבטל מחשבות מחר