קטע:רש"י על משלי כו כו

"תכסה שנאה" - העושה מעשיו במחשך ומכסה במשאון שהוא שואת חושך את הדבר השנאוי להקב"ה סוף שהקב"ה מגלה רעתו בקהל שיכירו בו שהוא רשע