קטע:רש"י על משלי כו כד

"ינכר שונא" - בדבורו מתנכר השונא שלא יכירו שהוא שונא דישקנוייש"ט בלע"ז