קטע:רש"י על משלי כו כב

"כמתלהמים" - ל' מתלחמים ורז"ל פרשו כמתלהמים כמת להם דברי המרגלים היו להם למיתה

"חדרי בטן" - היא מיתת הדרוקן