פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על משלי כו יח

"כמתלהלה" - כמתיגע לירות זיקים של אש כמו ובזיקות בערתם (ישעיהו נ) מל' זקוקים דינור ד"א זיקים פרונזולא"ש מלשון אבני קלע (זכריה ט) וכן בגמרא זיקתא פסיק לן ויורה חצים ומות