קטע:רש"י על משלי כו ד

"אל תען כסיל" - בדברי ריב ומצה פן תשוה לו