קטע:רש"י על משלי כו ב

"כצפור לנוד" - שהוא נד וכדרור שהוא חוזר לקנו

"כן קללת חנם לא תבוא" - למי שהוציאה בפיו

"דרור" - הוא עוף הנקרא רונדל"ע בלע"ז ונקרא דרור שדרה בבית כבשדה