קטע:רש"י על משלי כה כו

"מעין נרפש" - עכור ברגלים

"צדיק מט לפני רשע" - כשהצדיק מט לפני הרשע וירא להוכיח על פניו דרכו שנאוי הדבר כמעין נרפש ומקור נשחת