קטע:רש"י על משלי כה כה

"על נפש עיפה" - עשויה להשיב נפש עיפה

"ושמועה טובה" - אף היא שוה להם וכן יעקב ותחי רוח יעקב אביהם (בראשית מה)