קטע:רש"י על משלי כה כד

"טוב שבת על פנת גג" - על סלוק השכינה נאמר

"מאשת מדינים" - כנסת ישראל שהרשיעו את מעשיהם והקניטו להקב"ה

"ובית חבר" - בית שחברו בו גלולים לשכינה