קטע:רש"י על משלי כה כג

"רוח צפון תחולל גשם" - תוליד ותברא את הגשם

"ופנים נזעמים" - תחולל לשון סתר לשון הרע גורם שיהיו פני הקב"ה נזעמים וכן דמיון פתרון המקרא רוח צפון עשויה לחולל גשם ולשון סתר עשויה לפנים נזעמים