קטע:רש"י על משלי כה י

"פן יחסדך שומע" - חרפת מצרים (יהושע ה') מתרגמינן חסודא דמצראי פן יחסדך השומע ויקראך מוציא דבה