קטע:רש"י על משלי כה ו

"אל תתהדר לפני מלך" - להראות כבודך ולהתגאות לפני מלך או לעמוד לפני מי שגדול ממך כי טוב שיאמרו לך עלה הנה משתבוא בלא רשותו ויאמרו לך צא