קטע:רש"י על משלי כה א

"גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו" - חזר לדורש' כשנתמנה חזקיהו למלך והוא הושיב תלמידים בכל עיר כדאמרינן בפ' חלק בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם הארץ

"העתיקו" - החזיקו