פתיחת התפריט הראשי

"קמשונים" - חוחים

"כסו" - נכסו

"חרלים" - גדולי' מקמשונים והרי הם חדים כקוצים

"וגדר אבניו נהרסה" - כך מי שאינו חוזר על תלמודו מתחלה משכח ראשי פרקי' וסוף מחלף דברי חכמים מזה לזה שאומר על טהור טמא ועל טמא טהור והוא מחריב את העולם