קטע:רש"י על משלי כד כז

"הכן בחוץ" - זה מקרא

"ועתדה בשדה" - זו משנה

"אחר ובנית ביתך" - זו גמרא ד"א כמשמעו בתחלה קח לך שדות וכרמים ואחר כך ועתדה לשון עתודים (בראשית לא) שים לך בהמות בשדה ואח"כ ובנית ביתך תקח אשה