פתיחת התפריט הראשי

"שפתים ישק" - ראוים כל שפתים לנשקו