פתיחת התפריט הראשי

"גם אלה לחכמים" - כל הדברים שבענין שלמטה אמורי' לחכמים היושבים בדין שלא יכירו פנים במשפט כי לא טוב