קטע:רש"י על משלי כד כא

"ירא את ה' בני ומלך" - ירא את המלך ובלבד שלא יסירך מיראת ה' ולעולם יראת ה' קודמת עם שונים אל תתערב האומרים שתי רשיות יש