קטע:רש"י על משלי כד יא

"הצל לקוחים וגו'" - להציל את הלקוחים למות

"ומטים להרג אל תחשוך" - מלהצילם על זה אמרתי צר כחך