קטע:רש"י על משלי כד י

"התרפית" - מן התורה

"ביום צרה צר כחכה" - מלאכי השרת לא יהיו מאמצין כחך זה מדרש חכמים ולפי פשוטו התרפית ביום צרת אהובך לעמוד מנגד

"צר כחכה" - ביום פורענותך דכתיב אם החרש תחרישי וגו' (אסתר ד)