קטע:רש"י על משלי כד ה

"גבר חכם בעוז" - איש חכם הוא תמיד בעוז