קטע:רש"י על משלי כג לב

"יפריש" - ל' עקיצה פויינ"ט בלע"ז במלמד הבקר תרגום בפרש תורי ובגמרא דנקיט פרשא אגוילו"ן בלע"ז ויש פותרין מפרישו מן החיים