קטע:רש"י על משלי כג כג

"אמת קנה" - ואם לא תמצא ללמוד בחנם למוד בשכר ואל תאמר כשם שלמדתי בשכר כך אלמדנה בשכר