פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על משלי כג ה

"התעיף עיניך בו" - כרגע שתכפול עיניך לעמצו ואין אותה גירסא מצויה בך

"התעיף" - כמו וכפלת ותעיף