קטע:רש"י על משלי כב כח

"אל תסג גבול עולם" - אל תשג אחור מנהג אבותיך ואמרו רז"ל המניח כלכלה תחת הגפן בשעת בצירה כדי שיפול בתוכו הפרט על זה נאמר אל תסג גבול וגו' תסג כמו יסוגו אחור (תהלים קכט)