קטע:רש"י על משלי כב כו

"אל תהי בתוקעי כף בעורבים משאות" - הלואות כמו משאת מאומה (דברים כד)