פתיחת התפריט הראשי

"אל תגזל דל" - אל תגזלנו כי תראנו דל בעבור שהוא דל ואין לו כח לעמוד נגדך