קטע:רש"י על משלי כב כא

"להודיעך קושט" - שלישים כתבתי לך כדי שתבין מתוכם

"קושט אמרי אמת" - להשיב אמרים אמת

"לשולחך" - לשואלך הוראה