קטע:רש"י על משלי כב כ

"הלא כתבתי לך שלשים" - תורה ונביאים וכתובים