קטע:רש"י על משלי כב יט

"להיות בה' מבטחך הודעתיך" - אני מודיעך שתבטח בה' ותעסוק בתורה ולא תאמר איך אבטל ממלאכתי ואיך אתפרנס