קטע:רש"י על משלי כב יז

"הט אזנך שמע דברי חכמים" - ללמוד תורה מחכם כל שהוא

"ולבך תשית לדעתי" - ואם רבך רשע לא תלמוד ממעשיו