קטע:רש"י על משלי כב יג

"אמר עצל ארי בחוץ" - איך אצא ללמוד תורה